تصفیه آب 6 مرحله ای

یکی از انواع دستگاه تصفیه آب خانگی، تصفیه آب 6 مرحله ای که شامل 6 مرحله با 6 فیلتر برای تصفیه میباشد.
تصفیه آب 6 مرحله ای دارای 6 فیلتر با تکنولوژی گیاهی که در هر مرحله، وظیفه حذف قابل توجهی از آلودگی ها را داشته و در نهایت آب را به آب هایی تمیز و قابل آشامیدن تبدیل میکند.

فیلترهای 6 مرحله ای به ترتیب به شرح زیر میباشند:

  • مرحله اول : فیلتر الیافی ۵ میکرونی
  • مرحله دوم : فیلتر کربن فعال
  • مرحله سوم : فیلتر کربن بلاک
  • مرحله چهارم : اسمز معکوس ممبراین
  • مرحله پنجم : فیلتر پست کربن
  • مرحله ششم : فیلتر مینرال

این 6 مرحله بین تمام دستگاه های 6 مرحله ای، مشترک هستند.

اطلاعات بیشتر ...

در حال نمایش 14 نتیجه

کالاهای موجود