قابلیت های دستگاه های تصفیه آب خانگی

کارایی دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه های تصفیه آب خانگی دارای 6 فیلتر مجزا با کاراییهای متفاوت جهت حذف املاح مضر موجود در آب، مورد استفاده قرار میگیرند.

امروزه به دلیل بالا بودن سختی آب در بسیاری از مناطق بصرفه ترین راه برای تصفیه آب سیستمهای لوله کشی شهری، استفاده از دستگاههای تصفیه آب خانگی میباشد.

 

دستگاه تصفیه آب خانگی

 

دستگاه های تصفیه آب خانگی 6 مرحله ای دارای 6 فیلتر مجزا به شرح زیر میباشند :

فیلتر مرحله اول،  از جنس پلی پروپیلین یا پنبه فشرده شده که جهت حذف املاح شن و گل و ماسه به کار میرود.

فیلتر مرحله دوم کربن پودری جهت حذف کلر موجود در آب و بهبود طعم میباشد.

فیلتر مرحله سوم کربن بلاک جهت حذف سموم کشاورزی موجود در آب میباشد.

فیلنر مرحله چهارم فیلتر ممبراین جهت حذف 98% از ناخالصیهای موجود در آب نظیر آهک، نمک، نیترات، سرب، جیوه و فلزات سنگین موجود در آب میباشد.

فیلتر مرحله پنجم فیلتر پست کربن جهت حذف بوی آب و بهبود ظعم آب میباشد.

فیلتر مرحله ششم فیلتر مینرال جهت اضافه کردن املاح مفید و معدنی به آب میباشد.

فیلتر مرحله هفتم و هشتم و نهم فیلترهای اضافی میباشند که همان کارایی فیلتر های مرحله 5 و 6 را انجام میدهند.

رضا دهقان
ارسال دیدگاه