عمده ترین کاربرد دستگاه های تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه های تصفیه آب صنعتی به منظور تصفیه آب دریا و چاه ها و استخر ها می باشد.

دستگاه تصفیه آب صنعتی جهت بهبود کیفیت آب مصرفی برای دام و طیور و در نتیجه رشد بهتر دام و باعث جلوگیری از مریضی ها و بیماری های عفونی و میکروبی و بیولوژیکی می شود.و در نتیجه سلامت دام را حاصل می شود.

دستگاه تصفیه آب صنعتی

 

1- دستگاه های تصفیه آب صنعتی دریایی شرکت زلال برتر به منظور تصفیه آب دریا به آب قابل شرب و استفاده جهت صنایع کشاورزی و غیره…
2- دستگاه های تصفیه آب صنعتی به منظور تهیه و تولید آب شرب از آب های شور.
3- جهت تامیین و تولید آب شرب برای مصارف دام و طیور جهت رشد بهتر و سلامت دام.
4-دستگاه های تصفیه آب دو اسمزه جهت تامین و تولید آب مقطر جهت مصارف پزشکی و دارویی و تولید لوازم آرایشی.
5- دستگاه تصفیه آب صنعتی در تامین و تولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستانها
6-دستگاه های تصفیه آب صنعتی کارایی بسیار مفید در صنعت کشاورزی و پرورش گل و گیاه جهت پرورش محصولات گلخانه ای و تامین آب سالم برای محصول و در نهایت باعث رشد بهتر و سلامت محصول می شود.
7- دستگاه های تصفیه آب صنعتی در زمینه تامین و تولید آب مورد نیازه نیروگاه های بخار و سیل ترکیبی .
8- دستگاه های تصفیه آب صنعتی به منظور تامیین و تولید آب برای دیگ های بخار و سیستم های برودتی و مبدل های حرارتی نیز مورد استفاده قرار میگیرند.

9- دستگاه های تصفیه آب صنعتی جهت تامین و تولید آب مصرفی کارواش ها جهت بهبود کیفیت آب و جلوگیری از لکه شدن ماشین نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
11- دستگاه های تصفیه آب صنعتی جهت تامین آب مصرفی در صنایع کارخانه های پتروشیمی فولاد و کاغذ سازی و رنگ سازی و…
13- دستگاه های تصفیه آب جهت تصفیه پس آب های صنعتی و آب های شور و غیره … نیز کاربردهای فراوانی دارد.

مزایای استفاده از آب تصفیه برای دام و گلخانه ها:
1-رشد بهتر گل و گیاه
2-جلوگیری از آفت ولکه شدن گل و گیاه
3-باعث جلوگیری از نمک و رسوب گرفتن ریشه گیاه توسط آب تصفیه
4-خواص استفاده از آب تصفیه در دام و طیور
5-رشد بهتر دام و شیردهی بیشتر دام در زمینه دام های شیری
6-جلوگیری از وارد شدن بیماریها به دام توسط آب آلوده و استفاده از آبی سالم و عاری از هر گونه میکروب.
یکی از راه های افزایش راندمان فعالیت در زمینه دام و طیور دستگاه های تصفیه آب صنعتی میباشند.
7- حذف 98% از ناخالصی های موجود درآب.

رضا دهقان
ارسال دیدگاه